רשימת מלגות דוקטורט

מתוך Doctorat

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

תוכנית המלגות לדוקטורנטים של הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית

תוכנית מלגות זו מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים במדעי החברה בשלב א' ומעניקה מלגות לארבע שנים בסך של 40,000 ש"ח לשנה ובסה"ב 160,000 ש"ח במשך ארבע שנים. לסכום זה נוסף כיסוי שכר הלימוד. לפרטים נוספים ראה אתר התוכנית http://socialphd.huji.ac.il

תוכנית המלגות לדוקטורנטים של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית

תוכנית מלגות זו מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים במדעי החברה בשלב א' ומעניקה מלגות לארבע שנים בסך של 40,000 ש"ח לשנה ובסה"ב 160,000 ש"ח במשך ארבע שנים. לסכום זה נוסף כיסוי שכר הלימוד. לפרטים נוספים ראה במודעה הבאה

תוכנית המלגות של הקרן הבינלאומית לחינוך: איסף

תוכנית מלגות זו מיועדת לסטודנטים יוצאי צבא מצטיינים מהפריפריה אשר מגלים מנהיגות אקדמית וחברתית יוצאת דופן. התוכנית מעניקה מלגות קיום ומלגת מחקר למשך של עד ארבע שנים. חברי התוכנית משתתפים בפעילות עיונית ופעילות חברתית. לפרטים נוספים ראה אתר הקרן http://www.isef.org

מלגות לבציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה

החל משנה"ל תשס"ה נפתחה תוכנית חדשה לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל אשר כיהן כיו"ר ות"ת בשנים 1997-2003. מטרות התוכנית הינן לעודד סטודנטים מצטיינים מהפריפריה לפנות ללימודי התואר השלישי באוניברסיטאות בארץ תוך פיתוח מצוינות אקדמית, תרומה לקהילה האקדמית וצמצום פערים בין פריפריה ומרכז בחברה הישראלית, להעניק אפשרות לסטודנטים מצטיינים מהפריפריה להקדיש את מלא זמנם ללימודיהם ובכך לקצר את משך לימודיהם עד לקבלת התואר השלישי, ולעודד השתלבותם (בטווח הארוך) של מקבלי התואר השלישי מהפריפריה בסגל האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה. בתוכנית יוענקו מדי שנה עד 10 מלגות, כל מלגה ל-3 שנים. לבירורים נוספים יש לפנות לאחראי באוניברסיטה על סיוע לסטודנטים/מלגות או ללשכת הרקטור.


מלגות רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח

ות"ת הגיעה לפני מספר שנים למסקנה כי קיימת בעיה של הכשרת עתודת סגל אקדמי בתחומי מדעי הרוח. הסיבות לכך הן ירידה ברמת הסטודנטים הפונים ללימודים מתקדמים בתחומים אלה והזמן הממושך הנדרש להשלמת עבודת המחקר בגלל אי-יכולתם של הסטודנטים להקדיש את מלוא זמנם למחקר. התוכנית הוקמה והוקדשה לזכר פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל, אשר היה היו"ר הראשון של ות"ת. מספר המלגות החדשות בכל מחזור הוא 15, כאשר כל מלגה ניתנת ל- 3 שנים (עם אפשרות להארכה לשנה רביעית במקרים מיוחדים). המלגות מחולקות בין המוסדות עפ"י מפתח המשקף הן את מספר הסטודנטים לתואר שלישי בתחומי מדעי הרוח, והן את מספר הזוכים בעבר בתוכנית. כל מוסד מקבל הודעה על מכסת המלגות העומדת לרשותו. בחירת הזוכים נעשית ע"י המוסד ומדווחת לות"ת. החל משנה"ל תשס"ו, ולמשך שלושה מחזורים נוספים (מחזורים תשס"ו, תשס"ז, תשס"ח), מופעלת התוכנית גם במתכונת חדשה, במקביל למתכונת הישנה של המחזורים הקודמים. עפ"י המתכונת החדשה, מספר המלגות החדשות בכל מחזור הוא 19 (שמחולקות בין המוסדות עפ"י אותו מפתח כנ"ל), ומימון המלגה מתחלק שווה בשווה בין ות"ת לבין האוניברסיטה. במסגרת זו מוגשים מועמדים ע"י האוניברסיטה, והם נבחנים ומאושרים ע"י ועדת פיקוח אשר הוקמה למטרה זו. לבירורים נוספים יש לפנות לאחראי באוניברסיטה על סיוע לסטודנטים/מלגות או ללשכת הרקטור. מלגות גואסטלה לקידום הוראת המדעים והטכנולוגיה באוניברסיטאות – דוקטורנטים תוכנית שהוקמה במקביל לתוכנית הסגל לקידום הוראת המדעים והטכנולוגיה, ע"מ לקדם תחום זה באוניברסיטאות. מלגה ניתנת לדוקטורנטים מצטיינים בתחום הוראת המדעים והטכנולוגיה לתקופה של שלוש שנים כאשר מימונה מתחלק בין ות"ת (1/3) לבין קרן רש"י (2/3). המועמדים נבחרים ע"י ועדת מומחים לנושא, ומאושרים לאחר מכן ע"י קרן סאקט"א-רש"י וע"י ות"ת. לבירורים נוספים יש לפנות לאחראי באוניברסיטה על סיוע לסטודנטים/מלגות או ללשכת הרקטור.

מלגות יד הנדיב

יד הנדיב (קרן רוטשילד) מציע 18 מעניקים (מתוכם 12 מענקים להנדסה, למדעים מדויקים ומדעי החיים) לחוקרים צעירים מצטיינים ותושבי קבע בארץ, המבקשים להמשיך לימודי תואר דוקטור או השתלמות תר-דוקטורט בחו"ל. מלגת רוטשילד ניתנת לשנה אחת בלבד ללא אפשרות הארכה. מידע על המלגה ניתן דרך הגורמים המוסמכים באוניברסיטאות. האוניברסיטאות גם מדרגות את המועמדים. קרן יד הנדיב אינה מפרסמת את פעולותיה ואין לה אתר אינטרנט.


מלגות עמיתי עזריאלי

תכנית עמיתי עזריאלי נועדה לקדם מצוינות בלימודים לתארים מתקדמים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל. תכנית תחרותית ויוקרתית זו מעניקה תמיכה כספית נדיבה בסטודנטים הטובים והמוכשרים ביותר, מישראל ומחו"ל, שישתמשו בהכשרתם על מנת לצמוח כמנהיגים בתחום התמחותם. הקרן שמה לנגד עיניה למטרה ליצור קבוצה מובילה של אנשי מקצוע ואקדמיה שתעשיר את משאב ההון האנושי האקדמי והטכנולוגי בישראל.


כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי