עמוד ראשי

מתוך Doctorat

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תוכן עניינים

לכתוב דוקטורט ולהצליח: עצות לתלמיד מחקר ישראלי

אתר זה נמצא בשלבי הקמה ותכנון ולכן יש להתייחס למידע המופיע בו בזהירות ובביקורתיות.


מטרת אתר זה היא לסייע לסטודנטים לדוקטורט או מועמדים לדוקטורט בתכנון לימודיהם, בבחירת המנחה ומוסד הלימוד ובניהול הקריירה המקצועית שלהם. היוזמה להקמתו נובעת מההכרה שחסר מידע נגיש למועמדים לדוקטורט לאינפורמציה חיונית זו. אנו מחויבים לא רק לאיפורמציה אלא להצגת בקונקטס של התפתחות המערכת, הצגת הדילמות שלה והארת מקומו של הדוקטורט ותוכנית הדוקטורט במערכת ההשכלה הגבוהה בכלל.

המידע "הקונטקסואלי" שאנו מציעים כאן חיוני להערכתנו לסטודנטים הרוצים לבחור את דרכם האקדמי בצורה רפלקסיבית ומושכלת.

תוכניות הדוקטורט בישראל נמצאות בשלב של פיתוח מואץ. יותר ויותר סטודנטים לומדים בארץ ותחום לימודי הדוקטורט הוא התחום הצומח ביותר באוניברסיטאות בארץ. הכשרה מסודרת וחשיבה שיטתית על פיתוח תוכניות הדוקטורט ועל בחירת המועמדים המתאימים ביותר היא צו השעה בעיקר בעידן של קיצוצים תקציביים. למרבה הצער אין כתיבה מסודרת או מחקר מקיף על הכשרת דוקטורנטים בישראל. כיוון שכך אנו מוצאים לנכון להשתמש בטכנולוגיה השיתופית של ויקי כדי ליצור בסיס ידע בנושא. אנו מאמינים כי הניסיון המצטבר של האנשים שיתרמו לויקי זה לא ישמש רק לשם ייעוץ והכוונה לסטודנטים אלא גם ידרבן מחקר מדיניות מקיף בנושא ברמה הלאומית.

סטודנט דוקטורט טוב הוא סטודנט שמבין את הקונטקסט שבו תוכנית הדוקטורט שלו עוצבה ואת הקווים המנחים שעיצבו את תוכנית ההכשרה הזאת, השאלות שהתוכנית השאירה פתוחה ואת המודלים השונים שבהם מדינות ומוסדות אחרים עיצבו את לימודי הדוקטורט. מספר הדוקטורנטים בארץ הולך וגדל ומספרם כיום עולה על 10,000. כל כך הרבה דוקטורנטים ועדיין התחושה נפוצה בקרב תלמידי מחקר שאינם חלק מצוות פעיל במעבדה או קבוצת מחקר היא של בדידות. הבדידות היא בכמה רמות. ראשית בשלב של תכנון קריירה, אבל כמון גם במהלך הכתיבה והמחקר. אנו מקווים שבלוג של אתר זה יוכל בעתיד לשמש כפורום חברתי ומקצועי של סטדונטים למחקר שיפיג משהו מבדידות זו.

לימודי הדוקטורט בישראל

במוסדות המחקר בישראל למדו בסוף שנת 2006 כ-10,500 סטודנטים לדוקטורט. לפי החלוקה המוסדית הבאה: האוניברסיטה העברית 26%, אוניברסיטת תל-אביב 20%, אוניברסיטת בר-אילן 17%, אונברסיטת בן גוריון בנגב 12%, הטכניון 9%, אוניברסיטת חיפה 8.5%, ומכון וייצמן למדע 7%.

מספר מקבלי תואר הדוקוטור במוסדות המחקר בישראל צומח במהירות. בעוד שבשנת 1990 העניקו המוסדות הישראלים כ-450 תעודות דוקטור, הרי בשנת 2003 עלה המספר ל-1000 ובשנת 2008 המספר עלה ל-1300 בקירוב. בהתחשב בקצב הגידול הנוכחי ניתן לצפות שבשנת 2010 יגדל המספר עד לכדי 1500 בוגרי דוקטורט בשנה. לנתונים המשמחים הללו יש שלושה צדדים פחות משמחים. ראשית, קיימת אי בהירות לגבי איכות תוכניות הדוקטורט בארץ ולגבי איכות בוגרי התואר לפחות בחלק מהתחומים. רק תוכנית הערכה רצינית תוכל, אולי להבהיר עניין זה, אלא שלפני שעושים הערכה יש צורך בהגדרה ברורה יותר של מטרות, יעדים ותפוקות. בלי הגדרה מספקת לא ניתן לצפות לתהליך הערכה מוצלח. שנית, לא ברורה ההתאמה של מסגרת הדוקטורט ותכניו לצרכי החברה, התרבות והכלכלה בעולם משתנה ודינמי. שלישית, מסתבר שלמרות שאנו חושבים על עצמנו כעל חברת לומדים המשתתפת בכלכלת-המידע שיעור בעלי תואר שלישי בישראל נמוך יחסית למדינות העולם.


שיקולים בעד ונגד לימודי דוקטורט

מטרות לימודי הדוקטורט

הסוגים השונים של תארי ותוכניות דוקטורט

דוקטורט בארץ או בחו"ל?

המסלול הישיר לדוקטורט

המסלול הישיר לדוקטורט מאפשר לתלמידים מצטיינים בתחילת או בעיצומו של התואר השני להמשיך ישירות ללימודי דוקטורט מבלי להיעצר בשלב התזה. חלק זה של האתר מכסה את הנושאים הבאים: ההתפתחות המוסדית של מסלול הדוקטורט הישיר, תנאי כניסה למסלול הדוקטורט הישיר, יתרונות וחסרונות של המסלול הישיר


החלטתי ללמוד לדוקטורט בישראל: כיצד לבחור אוניברסיטה, דיסציפלינה ומנחים?

בחירת הנושא: מהו נושא טוב?


הרגלי עבודה בדוקטורט


על הקשר בין מנחה ומונחה

במרכז עבודת הדוקטורט עומד הקשר בין המונחה למנחה. זהו לפחות האתוס של המחקר בדוקטורט הן במדעיים הניסויים והן במדעים העיונייים. המציאות קצת שונה וקיימים מודלים לגיטימיים שונים של יחסי מנחה מונחה. דף זה דן בקשר הטוב, והפחות טוב.

סביבת העבודה בזמן הדוקטורט

דוקטורט מאמרים

מהו דוקטורט מאמרים ומהם חסרונותיו ויתרונותיו?

ניהול הקריירה בזמן הדוקטורט

כיצד נבדקת עבודת דוקטורט?

על החוקר הטוב: מהן הציפיות המוצהרות והסמויות מחוקר כיום?


לכתוב עם המנחה

הכתיבה המשותפת עם המנחה היא אחד הדרכים הפוריות ביותר לקידום הקריירה של שני הצדדים לשותפות ובעיקר של תלמיד המחקר. היא גם מבטיחה שהפירות המדעיים של עבודת הדוקטורט יתפרסמו ולא ישארו מוגבלים לספריית המוסד שבו נעשתה עבודת הדוקטורט. כתיבה משותפת נפוצה בעיקר במדעי הטבע. יש להניח שכתיבה משותפת תהפוך לנפוצה יותר ויותר במדעי החברה, במיוחד עם הפורמט של דוקטורט מאמרים יהפך לנפוץ יותר.

תוכניות דוקטורט חדשניות בארץ

מספר פקולטאות, בתי ספר וחוגים בארץ התחילו בשנים האחרונות לבנות מסגרות אקדמיות ופיננסיות מסודרות לתמיכה בתלמידי מחקר. להלן מספר דוגמאות


לחשוב באופן יצירתי: דוקטורנטים כחוקרים

אחד הפעולות החדשניות בתחום הכשרת חוקרי מדעי החברה היא עידודם של דוקטורנטים להגיש הצעות לקרנות מחקר תוכניות. אחת התוכניות המרשימות בעניין זה היא תוכנית מענקי המחקר של האגודה לקרנות מחקר וחינוך.

למרבה הצער לא פתוחה עדיין הקרן הישראלית למדע תוכנית למימון מענקי מחקר לדוקטורנטים. לתוכנית כזו יש לדעתנו חשיבות רבה לא רק בגלל הכסף שהיא יכולה להעניק לתלמידי דוקטורט אלא גם מכיוון שפניה למענקי מחקר היא חלק חשוב מההכשרה של דוקטורנטים.

בנוסף ניתן לעקוף את המגבלה שמטילות קרנות מחקר על הגשה של דוקטורנטים באמצעות הגשת הצעת מחקר משותפת עם מנחה הדוקטורט או אפילו אם חבר סגל אחר. בשותפות מעין זו נהנה חבר הסגל הבכיר מהמוניטין והתגמול הכספי הנובע מזכייה בהצעת המחקר ואילו הדוקטורנט יכול להיות זכאי לתמיכה הכספית כמי שמועסק בפרויקט המחקר.


לחשוב קדימה: מלגות נסיעה לכנסים ומחקר עבור דוקטורנטים

דוקטורנטים, שלא כמו חברי הסגל הבכיר, אינם זכאים בדרך כלל לתקציבי נסיעה נדיבים לכנסים בחו"ל. התקציבים לנושא הם בדרך כלל דלים ומאורגנים במסגרת הרשויות לתלמידי מחקר ובמספר מקרים חוגים ופקולטאות. יוצאי דופן בחזון שלהם הם תוכנית מלגות הנסיעה לתלמידי דוקטורט במדעי הטבע שיזם מכון וייצמן ותוכנית המלגות לדוקטורנטים שיזמו אנשי הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית:

לחשוב קדימה: פוסט דוקטורט

פוסט דוקטורט הוא תואר מתקדים רביעי. שלא כדוקטורט הוא עדיין תואר בלתי פורמלי שמבטא את הצורך בתקופת השתלמות נוספת לאחר לימודי הדוקטורט לשם השגת יכולות מחקריות בינלאומיות וביןתחומיות. אינפורמציה על פוסט דוקטורט לתלמידי מחקר ישראלים מוצעת באתר הבא: פוסט דוקטורט: איך, למה, ומתי?


ללמוד מהניסיון: סיפורים של מנחים ומונחים

קוראי דפים מוזמנים לספר על ניסיונם האישי כמנחים וכמונחים. לשם כך פתחנו שני דפים מיוחדים:

א. מנסיונו של מנחה

ב. מנסיונו של מונחה


כנסים מקצועיים לדוקטורנטים

מספר דיסציפלנות מקיימות כנסים מקצועיים לדוקטורנטים שבהן מתאפשר לסטודנטים לקבל משוב על עבודתם מחברי סגל בכירים ודוקטורנטים הדיסציפלינה. להלן מספר דוגמאות לכנסים כאלה:


פורומים מקצועיים לדוקטורנטים

המרכז הישראלי לחקר יהדות המזרח וספרד - החטיבה הצעירה המושיע האקדמי - חדשות ועידכונים מעולם האקדמי, אוניברסיטאות ומכללות. אתר, פורום ובלוג לדוקטורנטים וחוקרים, סיוע והנחייה בגיבוש מחקרים, כתיבה ועריכת עבודות אקדמיות.

אתרי מלגות מחקר בארץ


בלוגים של דוקטורנטים, פוסט דוקטורנטים וחברי סגל בנושאי מחקר מדעי

  • המושיע האקדמי - בלוג ואתר: חילוץ תקועי דוקטורטים ותיזות. טיפים בגיבוש שאלות מחקר מעניינות, איסוף ביבליוגרפי מושכל, כתיבה אינטגראיבית ועריכה אקדמאית לפי ה-APA

www.hamoshia.co.il

  • [http:ה//www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumPage.asp?forum=2017 פורום כותבי תזה ודוקטורט של תפוז]

איגודים מקצועיים של דוקטורנטים בארץ


תקנוני לימודי תואר שלישי


העולם של ויקי

טכנולוגיית ויקי פותחת מגוון של אפשרויות לקידום הוראה ומחקר באמצעות שיתוף פעולה. להלן מספר דוגמאות וקישורים שעשויים לסייע בעניין זה:

הוראה, מחקר וקהילתיות באמצעות ויקי: פרויקטים לדוגמא

שימוש בויקי להוראה ומחקר

עזרה


כלים אישיים

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי